NỒI HƠI

THIẾT BỊ SẤY

THIẾT BỊ NẤU ĂN

TIN TỨC

thông tin liên hệ
Tư vấn sản phẩm 24/7
- 0912 816 129

Nồi Hơi Đốt Than

Nồi hơi đốt than công suất 150 kg hơi/h
Nồi hơi đốt than công suất 150 kg hơi/h
Nồi hơi đốt than 1 tấn hơi
Nồi hơi đốt than 1 tấn hơi
Nồi hơi đốt than 2.5-3 tấn hơi
Nồi hơi đốt than 2.5-3 tấn hơi
Nồi hơi đốt than 4-6 tấn hơi
Nồi hơi đốt than 4-6 tấn hơi
Nồi hơi đốt than 50-150 kg hơi
Nồi hơi đốt than 50-150 kg hơi
Nồi hơi đốt than 750kg hơi
Nồi hơi đốt than 750kg hơi
Nồi hơi đốt than 500 kg
Nồi hơi đốt than 500 kg
Nồi hơi đốt CỦI công suất 3 tấn hơi/h
Nồi hơi đốt CỦI công suất 3 tấn hơi/h
Nồi hơi đốt than củi công suất 1.5 tấn/h
Nồi hơi đốt than củi công suất 1.5 tấn/h